Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Etažiranje je postupak kojim uspostavljate vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad Vašim stanom i njemu pripadajućih dijelova. 

Za postupak etažiranja potrebno je izraditi elaborat etažiranja.

 

Elaborat etažiranja sadrži slijedeće cjeline:

  • tabelarni prikaz vrste i veličine prostora
  • tabelarni prikaz vlasništva posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
  • prijedlog razdiobe posebnih i zajedničkih dijelova zgrade
  • prijedlog razdiobe građevinskog zemljišta predmetne nekretnine s obzirom na udjele u vlasništvu na posebnim dijelovima nekretnine
  • grafički dio elaborata s označavanjem pojedinih posebnih dijelova nekretnine te vlasništva na pojedinom dijelu nekretnine, te
  • prijedlog upisa u zemljišne knjige