Građevinski radovi d.o.o.
ČLANSTVO U UDRUGAMA:
HDSV hrvatsko društvo sudskih vještaka
HSUESV hrvatska strukovna udruga eksperata i sudskih vještaka
HSGI hrvatski savez građevinskih inženjera
DGIZ društvo građevinskih inženjera Zagreb
UOVG udruga ovlaštenih voditelja građenja
IPMA international project management association
CAPM croatian association for project management
Burza nekretnina